Mimari Blog

Kübizm ve Mimarlık

Kübizm ve Mimarlık

Kübizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve resim sanatında devrim yaratan bir akımdır. Ancak bu yenilikçi yaklaşım sadece resimle sınırlı kalmamış, mimarlıkta da etkisini göstermiştir. Kübik mimarlık, geometrik şekillerin ve sade formların ön plana çıktığı modern bir tarz olarak tanımlanır. Günlük yaşamımızın pek çok alanında karşımıza çıkan bu estetik anlayış, Bauhaus gibi önemli mimari akımlarla da yakından ilişkilidir. Peki, bu kadar çok mimari tarz arasından kübik mimarlık nasıl ayrışır ve hangi alanlarda kendini gösterir? Ayrıntılara birlikte göz atalım.

Kübik mimarlık ne demek?

Kübik mimarlık, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve Pablo Picasso ile Georges Braque gibi sanatçıların öncülük ettiği kübizm akımından ilham alan bir mimari tarzıdır. Bu mimari stilde, yapıların geometrik formlara indirgenmesi ve farklı açılardan görünüşlerinin birleşimi ön plandadır. Kübik mimarlığın temel özellikleri şu şekildedir:

 • Geometrik Tasarım: Binaların dikdörtgen, kare ve üçgen gibi temel geometrik şekillerden oluşması.
 • Çoklu Perspektif: Yapıların birden fazla bakış açısı sunması, böylece kullanıcıların farklı açılardan çeşitli görüntüler elde etmesi.
 • Sade ve Minimalist Görünüm: Karmaşıklığın azaltılarak, sade ve temiz hatların kullanılması.
 • Zıt Renkler ve Malzemeler: Beton, cam ve metal gibi malzemelerin, zıt renkler ve dokularla birleşerek kullanımı.

Kübik mimarlık, sadece estetik bir anlayış değil, aynı zamanda işlevsel bir yaklaşımdır. Binaların iç mekan düzenlemelerinde esneklik sağlanır ve geniş, açık planlı alanlar oluşturulur.

Bu özellikler, sadece binaların dış görünüşünü değil, iç mekân düzenlemelerini de derinden etkiler. Örneğin, bir ofis binasında açık planlı ofisler ve modüler mobilyalar kullanılarak esnek çalışma alanları yaratılabilir.

Kübik mimarlık, modern dünyanın yapı ihtiyaçlarına estetik bir yanıt sunar ve mimari tasarımda yenilikçi çözüm arayışlarını yansıtır. Bu nedenle, özellikle modern ve çağdaş yapı projelerinde sıkça rastlanmaktadır.

Kübizm Nerelerde Kullanılır?

Kübizm, farklı alanlarda geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Sanat, mimarlık ve tasarım gibi çeşitli disiplinlerde etkilerini görmek mümkündür. İşte kübizmin yaygın olarak kullanıldığı bazı alanlar:

 • Resim Sanatı: Kübizm, özellikle Picasso ve Braque gibi ressamlarla özdeşleşmiştir. Bu sanatçılar, objeleri geometrik şekillerle temsil ederek, farklı perspektiflerden aynı anda gösterirler.
 • Heykel Sanatı: Heykelde kübizm, formların keskin köşeli ve geometrik bir yapıda ele alınması ile kendini gösterir. Üç boyutlu objeler düzlemler halinde analiz edilir ve yeniden birleştirilir.
 • Mimarlık: Kübik mimarlık, geleneksel mimari formların dışına çıkarak, daha soyut ve geometrik yapılar oluşturur. Dış cephelerde prizmatik yüzeyler, keskin hatlar ve asimetrik dizaynlar kullanılır.
 • Grafik Tasarım: Kübizm, grafik tasarımda posterlerden, kitap kapaklarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Geometrik formlar ve keskin hatlar, modern ve avangard bir his yaratır.
 • Moda Tasarımı: Moda tasarımında da kübizm, kıyafetlerde geometrik desenler ve asimetrik kesimlerle kendini gösterir.

Kübizm, bu çeşitli alanlarda, yenilikçi ve modern bir estetik anlayış sağlar. Bu sayede, hem sanat hem de tasarım dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler yaratır.

Kaç tane mimari akım vardır?

Mimarlık tarihinde, biçim ve işlev arasındaki dengeyi ifade eden birçok mimari akım bulunmaktadır. İşte bazı önemli mimari akımlar:

 • Klasik Mimari: Antik Yunan ve Roma dönemlerinden doğan bu akım, simetri ve orantıya büyük önem verir.
 • Gotik Mimari: Orta Çağ’da yaygın olan bu tarz, ince uzun yapılar, sivri kemerler ve vitray pencereler ile dikkat çeker.
 • Barok Mimari: 17. yüzyılda ortaya çıkan bu akım, gösterişli ve dramatik unsurları barındırır.
 • Neoklasik Mimari: 18. yüzyılda Klasik Mimari’nin yeniden yorumlanması olarak gelişmiştir.
 • Modernizm: 20. yüzyılın başlarında fonksiyonelliği ve sadeliği ön plana çıkaran bu akım, yeni malzeme ve teknolojiler kullanır.
 • Brütalizm: 1950’ler ve 1970’ler arasında popüler olan bu tarz, çiğ beton ve sadeliği ile bilinir.
 • Postmodernizm: 1970’lerin sonlarında Modernizme tepki olarak doğmuş, renk ve tarihsel referansları bolca kullanır.
 • Dekonstrüktivizm: 1980’lerde ortaya çıkan bu akım, geleneksel yapı form ve düzenlemelerini bozar ve karmaşık yapılar sunar.
 • Sürdürülebilir Mimari: Enerji verimliliği ve çevre dostu malzemeler kullanarak geleceğe yönelik çözümler sunar.

Her mimari akım, kendi çağının ihtiyaç ve estetik anlayışına göre şekillenir. Yeni akımlar ve insertik yaklaşımlar gelişmeye devam ederken, mimarlık dünyası zengin ve çeşitlidir.

Bauhaus Mimari Akımı Nedir?

Bauhaus, 20. yüzyılın başlarında Almanya’da ortaya çıkan ve modern tasarımın temellerini atan bir sanat ve mimarlık okuludur. 1919 yılında Walter Gropius tarafından kurulan Bauhaus, işlevsellik ve estetiği birleştirerek sade, etkileyici ve yenilikçi yapılar üretmeyi amaçlamıştır. Bauhaus’un temel prensipleri arasında endüstriyel üretim tekniklerinin sanata entegre edilmesi ve formun işleve uygun olarak biçimlenmesi yer alır.

Bauhaus’un ana özellikleri şunlardır:

 • Sadeliğe ve minimalizme vurgu: Gereksiz süslemelerden kaçınarak işlevselliği ön planda tutar.
 • Yenilikçi malzemeler: Çelik, beton ve cam gibi modern malzemelerin kullanımı yaygındır.
 • Geometrik formlar: Düz çizgiler, keskin köşeler ve basit geometrik şekiller öne çıkar.

Bauhaus mimarisinin etkileri geniş bir coğrafyaya yayılmış ve birçok ülkenin mimari tarzında kendini göstermiştir. Bauhaus’un sade ve işlevsel tasarım anlayışı, günümüzde de modern mimarinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

ÖzelliklerAçıklama
KurucusuWalter Gropius
Kuruluş Yılı1919
Ana Prensiplerİşlevsellik, sadelik, endüstriyel üretim teknikleri
Kullanılan MalzemelerÇelik, beton, cam
Etkilendiği AkımModernizm

Bu akımın belki de en önemli mirası, fonksiyonel estetiği göz ardı etmeden mekânların nasıl kurgulanabileceğini göstermesidir. Bu yolla, Bauhaus mimarisi, günümüzde de saygı ve ilgiyle takip edilmektedir.

Mimari tarzlar nelerdir?

Mimarlık, tarih boyunca çeşitli tarzlar ve akımlar geliştirdi. Her biri, dönemin kültürel, sosyal ve teknolojik özelliklerini yansıtır. İşte bazı önemli mimari tarzlar:

 • Klasik Mimari: Antik Yunan ve Roma uygarlıklarının mimarisini temsil eder. Kolonlar, kemerler ve alınlıklar gibi unsurlara sahip.
 • Romanesk Mimari: 10. ve 12. yüzyıllar arasında gelişti. Kalın duvarlar, yuvarlak kemerler ve küçük pencereler belirgin özellikleridir.
 • Gotik Mimari: 12. yüzyılda ortaya çıktı. Sivri kemerler, kaburgalı tavanlar ve renkli vitray pencereler ile tanınır.
 • Rönesans Mimari: 14. ve 17. yüzyıllarda İtalya’da doğdu. Simetri, orantı ve geometrik şekiller ön plandadır.
 • Barok Mimari: 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında popülerdi. Abartılı süslemeler, dramatik ışık ve gölge oyunları ile dikkat çeker.
 • Neoklasik Mimari: 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Klasik mimarinin sadeleştirilmiş formlarını kullanır.
 • Modern Mimari: 20. yüzyılın başlarında gelişti. Fonksiyonel tasarım, sadelik ve yeni malzemelerin kullanımı ile öne çıkar.
 • Postmodern Mimari: 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Estetik ve tarihsel referansları yeniden yorumlama eğilimindedir.
 • Deconstructivism: 1980’lerde popüler oldu. Binaların parçalanmış, asimetrik ve düzensiz şekillerde tasarlandığı bir stildir.

Her bir mimari tarz, iç mimarların ve tasarımcıların yaratıcı vizyonlarını ve dönemlerinin estetik anlayışlarını yansıtır. Ayrıca, bu tarzlar zamanla birbiriyle etkileşim içinde evrilmiş ve gelişmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir